Trenger du en uhildet ekstra ressurs, prosjektkoordinator eller en samtalepartner?

Solveig Sikkeland har i tillegg til seg selv et mangfoldig nettverk og kjøper inn tid, og kompetanse fra andre konsulenter og selskaper ved behov.
 
 
 
 
 
 
Solveig er direkte, tydelig og resultatfokusert. Som leder inspirerte hun meg til å yte mitt aller beste og tørre ta utfordringer som virket i overkant store.
Solveig har vært en helt vesentlig faktor i å utvikle NHOs mentorprogram fra dets spede start til å bli benchmarkingmodell for mentorprogram i Norge.
Du har fått meg til å åpne øynene og se alle mulighetene som ligger for mine føtter. Du har fått meg til å bli trygg og sikker på de beslutningene jeg har tatt.
Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no