Tjenester / Coach


Coaching er et dynamisk samspill mellom coach og den eller de som coaches (kandidaten). I denne situasjonen er det kandidatens sine verdier, mål og interesser som står i fokus. 

Solveig har jobbet som coach siden 1999, og har en 2-årig coaching utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt/Høyskole (NGI).  Siden 2004 har Solveig deltatt i jevnlige gruppeveiledninger selv, sammen med 5 andre, med faglærer fra NGI som veileder.  Solveig har bla vært tilknyttet Finansforbundet sitt coach- og karriereutvikler nettverk.

Oppstart på et coachingoppdrag startes alltid med å kartlegge de utfordringer, forventninger, forutsetninger og mål som kandidaten har. Målet er at kandidatene, gjennom bevisstgjøring og trening utvikler sin innsikt og kompetanse som kan anvendes for å nå sine mål.

Som coach arbeider Solveig ut fra et helhetssyn med fokus på nåtid og fremtid. Mennesker og organisasjoner påvirkes av en rekke forhold på mange arenaer: helse, privatliv, kollegaer, nettverk, kunder, markeder mm. Solveigs arbeidsmetoder bygger blant annet på erfaringsbasert læring og gestaltpsykologi. Solveig er bevisst på at kandidaten selv skal se sine muligheter og finne gode løsninger innenfor sine faktiske rammer. Sentralt i utøvelse av coachingrollen er balanse mellom støtte, hjelp og utfordring. Det vil variere mellom samtaler, konkrete oppgaver, fantasireiser og utfordring av kanididatens handlingsmønster og tankesett. Det legges stor vekt på bevisstgjøring av egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at kandidaten tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Gestaltorientert Coaching er opplevelses- og prosessorientert der hele mennesket settes i fokus.  Solveig har ingen tro på å presse fram forandring, og fokuset ligger i møte med kandidaten uten å tolke og dømme. Kandidaten er selv ansvarlig for sine valg og handlinger.

Gestalt orientert coaching, et godt veivalg for personlig utvikling.

Målet ved coaching kan være:

  • Behov for å sortere tanker og følelser
  • Ønske om endring og komme videre
  • Bedre prestasjoner og mestringsopplevelser
  • Økt bevissthet på egne verdidrivere
  • Endre uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre
  • Økt trygghet på egne veivalg
  • «Gjøre seg spillbar» i en gruppe
  • Sikre fokus under press
  • Leve et friskere liv og ha en bedre hverdag

 

«Vi må være to, for å bli kjent med en.» - Gregory Bateson

 

Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no