Tjenester / Interimledelse
 

Det kan være faser hvor det er vanskelig og gjerne uriktig å ha en permanent leder.

Solveig utfordres spesielt ved å jobbe med mennesker, prosjekter og organisasjoner som er i endring. Både som interimleder, konsulent og coach er det hennes viktigste oppgave å stimulere mennesker til å skape fremdrift og resultater gjennom samspill.
 
Solveig er analytisk og selvstendig med evne til å få raskt innblikk i situasjoner. Videre er hun lojal, samfunnsengasjert og tør å tenke nytt og utradisjonelt - også i faste strukturer.
 
Solveig er mulighetsorientert og er en sterk relasjonsbygger med engasjement.
Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no