Leier møterom i Oslo ved behov 

SOLSIKKE Solveig Sikkeland          
Nordengkollen 65                              
1396 Billingsstad


Tlf:  900 88 133
E-post:  solveig@sikkeland.no

Møterom på Fridtjof Nansenplass i Oslo og på Lysaker

- andre treffpunkter kan være både digitalt og som tur i skogen 

 

Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no