Tjenester / Mentor


Mentoring er effektivt og engasjerende

Solveig har vært ansvarlig for eksterne, interne og nettverksbaserte mentorprogrammer samt individuelle mentorordninger siden 1997.
Mentoring satt i system egner seg godt i arbeidet med å styrke organisasjoner på tvers av organisasjonsenheten og mellom ulike nivåer. Bedriftsinterne mentorprogram har blant annet vist seg å øke lojaliteten til egen organisasjon og det gir betydelig utvikling for deltakerne.

Solveig driftet NHOs "Oppdagelsesreise- et mentorprogram" i 4 år. NHO sin satsning var det første organiserte mentorprogram i Norge. Mentorprogrammet og satsningen ble grundig analysert og evaluert. I perioden, hvor Solveig hadde ansvaret, deltok 430 personer fra nærmere 100 ulike bedrifter/organisasjoner. Forskning og grundige evalueringer viser at mentorprogram i Solveigs regi er meget effektive tiltak i utviklingen av virksomheten og dens ansatte.

Solveig har gjennom mange år og flere ulike programmet høstet mange og unike erfaringer.  Mentorprogram gir utvikling for både adept og mentor.

I forhold til nyansatte viser det seg at en slik skreddersydd relasjon, satt i system, i tidlig ansettelsesforhold bidrar til at den kunnskap som faktisk ansettes i langt større grad kommer til anvendelse - og ikke nok med det - den ansatte selv bekrefter økt trivsel. At økt trivsel bidrar positivt på bunnlinjen er ingen nyhet.

Programdesign tilpasses og ulike oppdrag her kan være: 

  • Utarbeidelse av skreddersydde interne og eksterne program
  • Prosjektledelse av program/ordninger
  • Individuelle oppdrag, hvor Solveig er mentor
  • Individuelle oppdrag, hvor Solveig foretar kobling 
     
Mentor - stammer fra gresk mytologi og var den som støttet og underviste Odyssevs' sønn. Navnet har etter hvert fått betydning av en tro venn og god veileder. 
Begrepet - mentorskap - brukes i dag over hele verden om opplæring, erfaringsoverføring, gjensidig læring og personlig utvikling.
 
«Kjenn deg selv» - Sokrates
Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no