Tjenester / Mentor


Mentoring er effektivt og engasjerende

Solveig har vært ansvarlig for eksterne, interne og nettverksbaserte mentorprogrammer samt individuelle mentorordninger siden 1997.
Mentoring satt i system egner seg godt i arbeidet med å styrke organisasjoner på tvers av organisasjonsenheten og mellom ulike nivåer. Bedriftsinterne mentorprogram har blant annet vist seg å øke lojaliteten til egen organisasjon og det gir betydelig utvikling for deltakerne.

Solveig driftet NHOs "Oppdagelsesreise- et mentorprogram" i 4 år. NHO sin satsning var det første organiserte mentorprogram i Norge. Mentorprogrammet og satsningen ble grundig analysert og evaluert. AFF overtok driften av programmet i 2001. I perioden, hvor Solveig hadde ansvaret, deltok 430 personer fra nærmere 100 ulike bedrifter/organisasjoner. Fra dette oppdrag og deretter flere andre mentorprogram har Solveig høstet mange og unike erfaringer. Forskning og nevnte evalueringer viser at mentorprogram i Solveigs regi er meget effektive tiltak i utviklingen av virksomheten og dens ansatte. Mentorprogram gir utvikling for både adept og mentor.

I mange bedrifter tilbys slike ordninger til medarbeidere i ulike faser og på ulike nivåer. I forhold til nyansatte viser det seg at en slik skreddersydd relasjon, satt i system, i tidlig ansettelsesforhold bidrar til at den kunnskap som faktisk ansettes i langt større grad kommer til anvendelse - og ikke nok med det - den ansatte selv bekrefter økt trivsel. At økt trivsel bidrar positivt på bunnlinjen er ingen nyhet.

I mentorrelasjonen er adept den som søker utvikling. Adept er selv ansvarlig for sin utvikling i mentorprosessen.

Mentor skal være en erfaren og tillitsvekkende person som gjennom diskusjon og veiledning skal bidra til at en annen person får en personlig og gjerne faglig utvikling. 

Programdesign tilpasses og ulike oppdrag kan være: 
  • Utarbeidelse av skreddersydde interne og eksterne program
  • Prosjektledelse av program/ordninger
  • Individuelle oppdrag, hvor Solveig er mentor
  • Individuelle oppdrag, hvor Solveig foretar kobling 
     
Mentor - stammer fra gresk mytologi og var den som støttet og underviste Odyssevs' sønn. Navnet har etter hvert fått betydning av en tro venn og god veileder. 
Begrepet - mentorskap - brukes i dag over hele verden om opplæring, erfaringsoverføring, gjensidig læring og personlig utvikling.
 
«Kjenn deg selv» - Sokrates
Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no