Tjenester / Prosjektleder
 

Både som prosjektleder, konsulent og coach er Solveigs viktigste oppgave å bidra til fremdrift, utvikling og målinnfrielse ved å skape resultater.
 
Solveig liker å jobbe med mennesker og organisasjoner i utvikling.
 
Solveig er analytisk og selvstendig med evne til å få raskt innblikk i situasjoner. Videre er hun lojal, samfunnsengasjert og tør å tenke nytt og utradisjonelt - også i faste strukturer.
 
Solveig er mulighetsorientert og liker utfordringer, og er en sterk relasjonsbygger med stort engasjement.
Solveig Sikkeland  | Tlf.: 900 88 133 | solveig@sikkeland.no